1053 Budapest, Veres Pálné u. 7. III. em. 2.
2005-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán.

Az egyetem utolsó évében fordult az érdeklődésem a parodontológia iránt. Rezidensi éveimet ebben a rendelőben, Windisch professzor úr felügyelete alatt töltöttem és 2008-ban parodontológia szakvizsgát szereztem.

Már az egyetemi éveim alatt bekapcsolódtam az Orálbiológia Tanszék kutatói munkájába, melyet később PhD hallgatóként is folytattam.

2017-ben szereztem PhD fokozatot a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában, a Molekuláris Genetika és Géndiagnosztika alapjai doktori program keretében.

A klinikumon túl az oktatás is közel áll hozzám, az elmúlt közel 10 évben több szakorvosjelölt kollégát kísértem és kísérek tutorként a parodontológia szakvizsga megszerzéséig.

A fogászati kórképek kialakulásában különösen fontosnak tartom az általános egészségügyi, belgyógyászati, életmódbéli faktorok szerepét, így a terápia során nagy hangsúlyt fektetek ezeknek a megismerésére és ezáltal egy komplex kezelési menet felépítésére.